Сфера

Эта серия фотографий была сделана специально для групповой выставки, которая была частью образования в школе фотографии в Стокгольме (Higher Education Photography, Kulturama). (Facebook эвент)

Abstract:

(Русский перевод скорей всего будет на английском, потому что оригинал вообще на шведском)

«En sfär kan vara konkret och abstrakt på samma gång. En rörelse och något stilla. Det kan vara avståndet mellan personen framför dig i kön till bussen. Formen av en geometrisk kropp och kvarteren och kretsarna du rör dig i och möter varje dag. Tryggheten i våra vanor och mönster.

I ett allt mer individualiserat samhällsklimat har den personliga sfären blivit en allt viktigare del av våra privatliv. Vi värnar och försöker skydda den genom att distansera oss från varandra. Vi skapar den och drabbas av den på samma gång.

När är det tillåtet att bryta någons personliga sfär och vad händer när det sker?
Är detta fenomen något unikt för oss i Sverige eller sker det på liknande sätt i omvärlden? Är det en del av en större kulturell utveckling?

Genom att leta efter nya synvinklar vill vi undersöka sfärens betydelse för oss som individer och som grupp och försöka förstå hur vi upplever den i vår vardag».

Andreas Bertman и Viktoria Garvare


Sphere Viktoria Garvare Photography
Sphere Viktoria Garvare Photography
Sphere Viktoria Garvare Photography
Sphere Viktoria Garvare Photography
Sphere Viktoria Garvare Photography

Sphere Viktoria Garvare Photography
C-print, 70×70см

Sphere Viktoria Garvare Photography exhibition KG52
Галерея KG52. 11-19 января, 2013.

НАЗАД К ПОРТФОЛИО

Комментариев нет

Оставить комментарий